Згідно Закону України 3651-д орган місцевого самоврядування «Пашківська сільська рада» (код ЄДРПОУ: 04362409) був реорганізований і увійшов до складу Макарівської громади

Для можливості відновлення сайту дзвоніть за телефонами: (067) 354-66-81, (0432) 55-43-70
Vlada.ua - розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування

Рішення сільської ради

 

                                                                                                

                                                                   П А Ш К І В С Ь К А  С І Л Ь С Ь К А  Р А Д А

                                                                 МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ, КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ         

                                                                                         Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

          Про встановлення місцевих податків на 2017 рік.

 

Відповідно до статей 10 та 265 Податкового кодексу України, Закону України «Про внесення   змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень» від 24.12.2015р. №909-VIII,з метою уникнення втрат місцевих бюджетів та зміцнення матеріальної фінансової бази місцевого самоврядування, а також сприяння соціально – економічному розвитку сільської території, враховуючи пропозиції та рекомендації Макарівського відділення Ірпінської  ОДПІ,  керуючись п. 24 ч. 1   ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

  1. Встановити з 2017 року  на території Пашківської сільської ради місцеві податки і збори, а саме:

1.1. Встановити на території Пашківської сільської ради податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, згідно з додатком 1 (додається).

1.2. Встановити на території Пашківської сільської ради податок          згідно з додатком 2 (додається).

1.3. Встановити на території Пашківської сільської ради податок  за землю згідно з додатком 3 (додається).

  1. Визнати таким що втратило чинність з 01січня 2017року рішення Пашківської сільської ради  №251-37-VІ від 18.06.2015року.
  2. Виконавчому комітету оприлюднити дане рішення згідно вимог чинного законодавства.
  3. Копію прийнятого рішення “ Про встановлення місцевих податків на 2017 рік.” надіслати у десятиденний строк з дня оприлюднення до Макарівського відділення Ірпіньської об’єднаної Державної податкової інспекції.
  4. Дане рішення вступає в дію з 01 січня 2017 року.
  5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань бюджету та фінансів.

 

Сільський голова                                                       О.М.Кравчук

 

село Пашківка                                               

12 липня  2016 року

№ 70 – 07 –VІІ

 

                                                                                          


Розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Пропонуємо веб-платформи по створенню власного веб-сайту державним органам влади, органам місцевого самоврядування та державним установам
Gromada.org.ua, Rda.org.ua, Rayrada.org.ua, School.org.ua, Osv.org.ua

Логін: *

Пароль: *